Udställningar

Värnamo, Sverige


«Out to Sea? The Plastic Garbage Project»
5 oktober, 2013 – 26 januari, 2014
Vandalorum - Centrum för Konst och Design

Vandalorum är ett museum för internationell, samtida konst och design, initierat av konstnärer och invigt i april 2011. Museet är byggt efter ett originalkoncept av den italienska arkitekten Renzo Piano som inspirerats av lokala byggtraditioner och material. I tre stora hallar presenterar Vandalorum ca 15 utställningar om året. Utöver utställningsprogrammet driver Vandalroum också ett digert utbildningsprogram, konferensverksamhet, en restaurang och en designshop. Vandalorums miljöarbete genomsyrar alla delar av museet.

Det finns fler anledningar till varför The Plastic Garbage Project är en utställning med stor relevans för Vandalorum. Projektet undersöker en av de största miljöfrågorna i vår tid från ett design- utvecklings- och konstperspektiv. Detta ger projektet en tvärvetenskaplig tyngd som förmår skapa en ny förståelse för problemet och erbjuder motiverande lösningar.

Beläget i Småland, ett område känt för sina entreprenörer och tillverkare, genomsyras Vandalorum av en entusiasm och en vilja att närma sig det nya och det okända. Vandalorum arbetar nära Linneuniversitetet i Växjö/Kalmar och Jönköpings Tekniska Högskola och driver ett nytt tvärvetenskapligt forskning- och utbildningsprogram på universitetsnivå under temat Skapandets praktik: företagande och medial möjligheter. Målet är att skapa ett dynamiskt center för forskning och lärande som länkar samman konst, design, teknologi, entreprenörskap och kommunikation. Inom denna process är The Plastic Garbage Project en väldigt värdefull utställning. Under utställningen kommer det att hållas workshops för studenter vid samarbetsuniversiteten.

Eftersom Vandalorum befinner sig i ett område med flertalet ledande skandinaviska plastproducenter är det ur ett nationellt perspektiv oerhört viktigt att utställningen visas här, nära fabrikerna och de som har möjlighet att driva utvecklingen framåt.

  • SUCHE
  • KONTAKT
  • PRESSE