Näyttely

Tampere, Suomi


«Meri Hädässa – Muovijäteprojekti»
11.5.– 5.8.2013
TR1 Taidehalli

Onko muovi ikuista? 1900-luvun alusta lähtien tämä raakaöljypohjainen materiaali on käynyt kiihtyvää voittokulkuaan kuluttamisen maailmassa. Se on taloudellista, yksinkertaista valmistaa ja sille voidaan antaa melkein mitä tahansa haluttuja ominaisuuksia. Maailmassa tuotetaan 8000 kg muovitavaraa joka sekunti. Mutta mitä muoville tapahtuu, kun se tulee elinkaarensa päähän? Muoviesineiden globaalin massatuotannon myötä valtameret ovat vähitellen muuttumassa muovilla kyllästetyksi liemeksi. Joka vuosi valtameriin päätyy 6,4 miljoonaa tonnia jätettä, josta 80 prosenttia on peräisin maa-alueilta. Valtaosa tästä jätteestä vajoaa pohjaan, 15 prosenttia kelluu veden pinnalla ja toiset 15 prosenttia kerääntyy jossain vaiheessa rannoille. Tavallinen muovi ei ole biohajoavaa, vaan sen kappaleet pilkkoutuvat yhä pienemmiksi osasiksi ja päätyvät vesistöjen kautta ravintoketjuun. Niinpä jäte on lopulta lautasillamme ja vaikuttaa vakavasti terveyteemme. Näyttelyn tärkein, ekokatastrofia symboloiva teos on eri valtameristä peräisin olevasta hylkytavarasta koottu installaatio. Pääosa siitä on kerätty Havaijilta. Näytteillä olevista kappaleista katsoja voi päätellä muovituotteiden alkuperän, elinkaaren, järkevyyden ja järjettömyyden. Joukosta löytyy paitsi kalastusteollisuuteen liittyviä esineitä, myös tuttujen arkiesineiden jäänteitä. Kappaleista näkee, että ne ovat ajelehtineet suolavedessä, ja kohtaamiset merieläinten kanssa ovat jättäneet niihin jälkensä. Näyttelyn ripustus on jaettu osiin teemoittain. ”Muovi meressä” valottaa jäteongelman taustaa ja osoittaa sen tuhoisan vaikutuksen meriin, eläimiin ja ihmisiin. ”Muovi arjessa” esittelee yleisimmin käytetyt muovit. Siinä tarkastellaan myös lähemmin niiden käyttöä, terveyshaittoja, muovisia pienhiukkasia, muovin elinkaarta ja biomuoveja. Näyttelyn tarkoituksena on tarjota ratkaisumalleja ympäristöongelmaan, osoittaa vaihtoehtoisia menettelytapoja muovin käytön vähentämiseksi, sen uudelleen käyttämiseksi ja kierrättämiseksi. Tarkoituksena on rohkaista ihmisiä toimimaan. Tärkeä osa näyttelyä on monipuolinen pedagoginen ohjelma, jonka tavoitteena on johdatella katsojaa
ottamaan aktiivisesti kantaa muovimateriaaliin. Näyttelyyn liittyy jatkuvasti päivitettävä verkkosivusto www.PlasticGarbageProject.org. Muovijäteprojekti – The Plastic Garbage Project on kansainvälinen projekti, jonka on tuottanut zürichiläinen design-museo Museum für Gestaltung. Siihen liittyvä eri maissa kiertävä ja joka maassa omanlaisensa toteutuksen saava näyttely on toteutettu Drosos-säätiön avokätisellä tuella.

  • SUCHE
  • KONTAKT
  • PRESSE