Udställningar

Stockholm, Sverige


«Out to Sea? The Plastic Garbage Project»
23 mars – 30 juni 2017
Tekniska Museet

Idag tillverkas 9,5 ton plast i sekunden och varje år hamnar runt 10 miljoner ton sopor i haven. Plast är ett praktiskt material som har blivit en naturlig del av vår vardag – men vad händer när plast blir skräp, hamnar i havet och sköljs upp på stränder? Out to Sea – oceaner av plast, är en utställning som berättar om hur det ser ut idag, bakgrunden till problemet och vad vi kan göra åt det.
Ända sedan masstillverkade plastprodukter gjorde entré för att underlätta våra liv, har haven gradvis förändrats till en gigantisk soppa av plast. 80 procent av allt skräp som når haven kommer från land. Den största delen av skräpet sjunker till havsbotten, 15 procent flyter runt vid ytan och ytterligare 15 procent hamnar förr eller senare på stränder utmed kusten.
Vanlig plast är inte biologiskt nedbrytbar, utan bryts ner till mindre och mindre delar och kommer så småningom in i näringskedjan. Slutligen hamnar skräpet på våra tallrikar med allvarliga konsekvenser för vår hälsa.
Att ta itu med detta enorma problem ingår i FN:s Hållbarhetsmål 14, ”Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.” Utmaningen är stor. Forskare har uppskattat att mängden plastskräp som åker ut till havs kommer att fördubblas inom tio år om vi inte gör någonting drastiskt. I utställningen hittar du också installationen Digital Now# 2: SIKU – The Last Iceberg, av Ida Long och Idun i samarbete med Synthestruct.

The Plastic Garbage Project producerades av Museum für Gestaltung i Zürich i samarbete med flera organisationer och finansierades genom så kallad crowd funding.

Tekniska museet är både museum och science center. Här kan barn och vuxna tillsammans utforska och upptäcka hur allting egentligen hänger ihop – en spännande resa från industrins barndom till framtidens storslagna visioner. Tekniska museet gör världen mer begriplig genom att spegla teknik i samtiden, med historien som utgångspunkt och framtiden runt hörnet. Vår vision är att vara Alla små geniers favoritställe. Museet ligger på Gärdet i Stockholm och lockar varje år runt 300 000 besökare, varav mer än hälften är barn och unga. 
Tekniska museet är Sveriges största tekniska museum och har ett nationellt uppdrag att ansvara för det tekniska och industrihistoriska kulturarvet. Tekniska museet bildades 1923 och blev en stiftelse 1948.

  • SUCHE
  • KONTAKT
  • PRESSE