Workshopforløb

Kolding, Danmark


Indskoling og mellemtrin:
Denne omvisning sætter fokus på at give eleverne en forståelse for plastens rolle i vores verden og hverdag. Hvad er det særlige ved materialet plast? Hvor benytter vi os af den og til hvilke
formål? Hvad er plastens potentialer, og hvad skal vi være særligt opmærksomme på? Omvisningen er en blanding af praktiske øvelser, faglige oplæg og diskussioner.

Forløbet kan oplagt indgå i undervisningen i natur/teknik (eleverne oplever forskellige materialer,
kategoriserer og sorterer dem, ser på kredsløb) samt matematik (de forskellige materialer lægger op til at arbejde med rumfang og massefylde).

Udskoling og ungdomsuddannelser:
Denne omvisning sætter fokus på centrale problemstillinger knyttet til sammenhænge mellem velfærdssamfundets økonomiske vækst og miljøet. Omvisningen er en blanding af praktiske øvelser, faglige diskussioner og oplæg. Forløbet kan oplagt indgå i undervisningen i fag som samfundsfag, biologi og fysik/kemi.

Til udstillingen tilbydes både 1 times omvisning samt 3 timers workshopforløb (2 timer for SFO). Workshopforløbene indeholder flere designpædagogiske øvelser og afsluttes med, at eleverne designer en given genstand.

Booking:
Pris:
Omvisning og workshop er gratis for folkeskoler og ungdomsuddannelser i Kolding Kommune. Folkeskoler og ungdomsuddannelser fra andre kommuner betaler 300 kr. for omvisning og 700 kr. for workshop inkl. omvisning.

Antal elever: Max 28 elever pr. gang

Ved alle bookinger skal oplyses:
– klassetrin
– antal elever i klassen
– kontaktlærers navn, mail og telefonnummer

1 times omvisning:
kan bookes tirsdag – fredag kl. 9.15, 10.45, 12.15 og 13.45.
bookes ved Kirsten Jensen på 29 26 99 43 eller irst(at)trapholt.dk

3 timers workshop:
kan bookes tirsdag og onsdag mellem kl. 8 og 16
bookes ved Karen Bech på kbj(at)trapholt.dk

  • SUCHE
  • KONTAKT
  • PRESSE