Søndagsforedrag

Kolding, Danmark


Søndagsforedrag kl. 12:00
Otte søndage i udstillingsperioden vil der være foredrag kl. 12:00
i udstillingen, med repræsentanter for organisationer som beskæftiger sig med problematikken omkring plast. Mød menneskerne bag Nulskrald, Copenhagen Cleantech Cluster, Plastic Zero, Plastindustrien, Dansk Design Center, DAKOFA, Institut for Bioscience og Vugge til Vugge, Danmark.

Plastic Zero
Søndag 27. oktober kl. 12-12.30

Ved Marianne Bigum fra Center for Affald og Genbrug. Plastaffaldsproduktionen globalt er steget med 16000 % siden 1950. Vi er nødt til at tænke over, hvordan vi bruger plastik, og finde ud af hvordan vi kan bruge det klogere. Plasten skal indsamles og genanvendes så den kan bruges til nye produkter.
Gratis deltagelse når entréen til museet er betalt.

Resultater fra projektet
Radikal Reduktion af Plastaffald

2012 -2013
Søndag 24. november 12-12.30

Ved Maiju Käck, Projektleder hos Dansk Design Center .
Dansk Design Center og EU-projektet “Zero plastic” arbejder sammen med offentlige og private virksomheder om at genanvende plastaffald. Primært med fokus på minimering af emballagen. Maiju Käck fortæller om resultaterne
Gratis deltagelse når entréen til museet er betalt.

Plast – en ressource og et fantastisk materiale
Søndag 10. november 12.00-12.30

Ved Jakob Clemen, miljøkonsulent, Plastindu-strien. Plast er et fantastisk materiale der løser mange vigtige funktioner i det moderne samfund. I dag anses plast for at være en så vigtig ressource, at det i langt højere grad skal genanvendes og bruges i nye produkter. Men hvilke affaldsmængder er der til rådighed, hvilke produkter kan man lave og hvordan sikres det, at plasten forbliver i et lukket kredsløb og ikke ender f.eks. i havet?
Gratis deltagelse, når entréen til museet er betalt.

Plastik Fantastik – men hvad når det bliver til affald?
Søndag 17. november 12.00-12.30

Ved Inge Werther fra DAKOFA.
Vi producerer og bruger mere og mere plast. Meget af plasten er produceret til kun at blive brugt én gang. Det gælder f.eks. emballageplast. Når vi ikke bruger plasten mere smider vi den ud. Så ender den som plastaffald. I Danmark brænder vi typisk plasten sammen med andet affald. Dermed smider vi værdifulde råvarer ud i stedet for at genbruge dem til fordel for miljø og klima.
Gratis deltagelse når entréen til museet er betalt.

  • SUCHE
  • KONTAKT
  • PRESSE