Udställningar

Göteborg, Sverige


«Out to Sea? The Plastic Garbage Project»
22 Februari – 18 Maj 2014
Sjöfartsmuseet Akvariet Göteborg

Plast har blivit en naturlig del av vår vardag –men med onaturlig plats i naturen. Vad händer när plasten blir skräp, hamnar i havet och sköljs upp påstränder? Den internationella utställningen "Out to Sea? The Plastic Garbage Project" gör sitt andra och sista stopp i Sverige påSjöfartsmuseet Akvariet. Utställningen utforskar plastens för- och nackdelar och dess roll för människa och natur.


Plast påvillovägar
Varje år hamnar mer än 6,4 miljoner ton sopor i haven. Bara längs Bohuskusten sköljs det upp en kubikmeter skräp per timme – dygnet runt, året runt. Soporna ser inte bara otrevliga ut. De dödar och skadar tusentals sjöfåglar, fiskar och däggdjur varje år som trasslar in sig i eller äter plastskräp. Plastskräpet kan förflytta sig långa sträckor via vindar och havsströmmar och den marina nedskräpningen är därför både ett lokalt och globalt problem.

– Plast är ett fantastiskt material och har under det senaste århundradet erövrat världen för sina många egenskaper. Men plastskräpet har blivit en tickande miljöbomb. Vi vill med utställningen uppmärksamma problemet, öka kunskapen och medvetenhet samt inspirera till förändring och nytänk, säger Emma Having, utställningschef.

Plastsopor påtallriken
Havet håller på att förvandlas till en enorm plastsoppa. Idag finns det inte en enda kvadratkilometer havsvatten som är fri från plastdelar. Den traditionella plasten är inte biologiskt nedbrytbar. Istället sönderdelas plasten i allt mindre bitar och hamnar så småningom i näringskedjan. Plastsoporna landar till slut på tallriken vilket får allvarliga konsekvenser för vår hälsa.

En angelägen vandringsutställning
"Out to Sea? The Plastic Garbage Project" är en internationell vandringsutställning som har producerats av Museum für Gestaltung Zürich. Den visas nu tillsammans med lokalt producerade delar på Sjöfartsmuseet Akvariet 22 februari–18 maj. Utställningens installationer, föremål och filmer berättar om bakgrunden till problemet. Här diskuteras också hur det ser ut idag och vad vi kan göra för att hitta alternativa lösningar.

– Målet är att skapa förändring och minska mängden marint skräp och utställningen visas i samarbete med projektet Ren Kust Bohuslän. Det är dags att ta ansvar för produktion, konsumtion, design och återvinning, säger Emma Having.

Ren Kust Bohuslän finansieras av Västra Götalandsregionen och Havs- och vattenmyndigheten. Håll Sverige Rent, KIMO Sverige, Miljöförvaltningen Göteborg stad och Bohusläns vattenråd är också med och stöder projektet. Utställningen är producerad av Museum für Gestaltung med lokala tillägg av Sjöfartsmuseet Akvariet. Projektet möjliggörs genom generöst stöd från Drosos-stiftelsen.

  • SUCHE
  • KONTAKT
  • PRESSE