Föreläsning

Göteborg, Sverige


Vårens onsdagkvällar är fullspäckade med föredrag som vrider och vänder på temat plast. Marinbiologer, miljödebattörer och myndigheter besöker oss för att ge svar, men kanske även väcka nya frågor. Föredragen börjar 18:30 och en kvart innan hålls det en kortare introvisning i utställningen OUT TO SEA? The Plastic Garbage Project.

Plast – ett modernt sjöodjur
Onsdag, 26 februari och 23 april, 18:30
Hur påverkas havets invånare av all plast? Och vad gör skräpet med vårt samhälle och oss människor? Daniel Hansson, fil.dr i Oceanografi, reder ut om det finns något vi kan göra åt det, eller om vi skapat ett monster som inte går att stoppa.

Ren kust i Bohuslän – går det?
Onsdag, 12 mars, 18:30
Bohuskusten är extra utsatt för skräp från havet men kustkommunerna får inget statligt stöd till städinsatser. 2012 fick de nog och gick samman i projektet Ren Kust Bohuslän. Hur samordnar man 11 kommuner? Och hur löser man ett globalt problem på lokal nivå? Ulrika Marklund och Anna Skrapste från projektet Ren Kust Bohuslän berättar.

Materialet som väcker känslor!

Onsdag, 19 mars, 18:30
Torbjörn Egerhag, polymeringenjör och miljödebattör, berättar om plastens historia, om materialets vedermödor och om hur plasten kommer att rädda världen. Kan plasten gå från utskälld oljeprodukt till livsnödvändigt biomaterial?

Marint skräp - en konsekvens av slit- och slängsamhället
Onsdag, 26 mars, 18:30
Bland plastskräpet kan man hitta allt från mikroskopiska partiklar till tunnor och kasserade fritidsbåtar. Johanna Eriksson, Havs- och Vattenmyndigheten, och Sanna Due Sjöström, Naturvårdsverket, berättar om skräpets effekter på den marina miljön och vad myndigheterna gör för att förebygga tillförseln av skräp till haven.

Havets pedagogiska problem
Onsdag, 2 april, 18:30
Utfiskning, nedskräpning och havsförsurning är några av de stora miljöhot vi måste lösa för att rädda havet. Men havet är samtidigt svårtillgängligt för oss människor. För att kunna föra ut kunskap om havsmiljön behöver vi lösa havets pedagogiska problem. Björn Källström, fil.dr i Marin ekologi och enhetschef på Akvariet, berättar hur.

Kusträddarna – tusentals människor som bryr sig
Onsdag, 16 april, 18:30
Nedskräpning av havet är en av vår tids mest onödiga miljöproblem. Skräpet kommer från när och fjärran, men med en sak gemensamt – det är någon som har slängt det. Jessica Ångström från Håll Sverige Rent berättar om kampanjen Kusträddarna, om hur vi kan ändra attityder och beteenden och samtidigt bidra till en renare, vackrare värld.

Raklödder till fiskarna?
Onsdag, 7 maj, 18:30
Sopor och plast hör inte hemma i havet. Har det väl hamnat där krävs det svåra och dyra åtgärder för att få bort det, om det ens går. Följ med på en resa från ditt badrumsskåp till oceanen. Med Ellen Bruno, sakkunnig inom marina ekosystem och fiske, Naturskyddsföreningen.

Makten över miljöfrågorna
Söndag, 18 maj, 14:00
Vilka miljöfrågor uppfattar vi som viktiga? Vad räknas som en grön livsstil? Miljöproblem, hur de uppkommit och hur de ska lösas är långt ifrån självklart. Anna Kaijser, forskare på Lund Universitet, visar hur formulering av miljöproblem i hög grad är en fråga om makt.

  • SUCHE
  • KONTAKT
  • PRESSE